Startsida - Nationella vårdkompetensrådet

Om rådet

Läs om rådets sammansättning, uppdrag och verksamhet. Du hittar även protokoll från rådets möten.

Samverkan

Läs om rådets arbete med att åstadkomma samverkan om hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. 

Kunskapsunderlag

Här hittar du kunskapsunderlag från rådet och andra aktörer. Läs också om hur rådet arbetar med kunskapsunderlag.

Kontakta rådet

Här hittar du kontaktuppgifter till Nationella vårdkompetensrådet. Rådet är placerat på Socialstyrelsen med ett tillhörande kansli.
Kontakta oss