Nationella vårdkompetensrådets möten

Nationella vårdkompetensrådet sammanträder vid fyra tillfällen per år. Vid behov kan rådet ha extrainsatta möten.

Rådets möten 2023

  • 19 januari (extrainsatt kortare möte)
  • 8 februari
  • 27 mars (extrainsatt kortare möte)
  • 26 april
  • 7 september
  • 23 oktober (extrainsatt kortare möte)
  • 29 november

Mötesprotokoll

Senast uppdaterad:
Publicerad: