Nationella vårdkompetensrådets möten

Nationella vårdkompetensrådet sammanträder vid fyra tillfällen per år. Vid behov kan rådet ha extrainsatta möten.

Rådets möten 2022

  • 15 februari
  • 28 mars (extrainsatt kortare möte)
  • 5 maj
  • 13 juni (extrainsatt kortare möte)
  • 28 september
  • 24 oktober (extrainsatt kortare möte)
  • 17 november

Mötesprotokoll

Senast uppdaterad:
Publicerad: