Nationella vårdkompetensrådets möten

Nationella vårdkompetensrådet sammanträder vid fyra tillfällen per år. Vid behov kan rådet ha extrainsatta möten.

Rådets möten 2023

 • 19 januari (extrainsatt kortare möte)
 • 8 februari
 • 27 mars (extrainsatt kortare möte)
 • 26 april
 • 30 maj (extrainsatt kortare möte)
 • 7 september
 • 23 oktober (extrainsatt kortare möte)
 • 29 november

Rådets möten 2024

 • 31 januari
 • 10 april (extrainsatt kortare möte)
 • 16 maj
 • 4 september
 • 23 oktober (extrainsatt kortare möte)
 • 4 december

Mötesprotokoll

Senast uppdaterad:
Publicerad: