Nationella vårdkompetensrådets möten

Nationella vårdkompetensrådet sammanträder vid fyra tillfällen per år. Vid behov kan rådet ha extrainsatta möten.

Rådets möten 2024

  • 31 januari
  • 10 april (extrainsatt kortare möte)
  • 16 maj
  • 4 september
  • 23 oktober (extrainsatt kortare möte)
  • 4 december

Mötesprotokoll

Senast uppdaterad:
Publicerad: