Nationella vårdkompetensrådets möten

Nationella vårdkompetensrådet sammanträder vid fyra tillfällen per år. Vid behov kan rådet ha extrainsatta möten.

Rådets möten 2021

  • 14 januari
  • 29 mars (extrainsatt kortare möte)
  • 6 maj
  • 9 september
  • 13 oktober (extrainsatt kortare möte)
  • 17 november

Mötesprotokoll

Senast uppdaterad:
Publicerad: