Tillgänglighetsredogörelse för nationellavardkompetensradet.se

Socialstyrelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur nationellavardkompetensradet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om någon del av webbplatsen inte är tillgänglig för dig kan du meddela oss. Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info@nationellavardkompetensradet.se
  • ring Socialstyrelsens växel 075-247 30 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker ett problem som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller kraven i lagen, kan du meddela oss nedan.

Formulär på socialstyrelsen.se för att rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Oskäligt betungande anpassning

Vissa av våra filmer visas infällda på webbplatsen med en spelare från Vimeo. Denna har inte stöd för språket svenska, så knappar och andra kontroller presenteras på engelska. Dessutom kan det vara svårt att med hjälp av skärmläsare aktivera undertexter för att kunna få dem upplästa. Vi har upphandlat en ny videospelare som är anpassad för att uppfylla tillgänglighetskraven. Den nya videospelaren kom på plats hösten 2023. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att lägga resurser på att åtgärda bristerna i befintlig spelare medan vi håller på att byta ut den, om det överhuvudtaget skulle vara möjligt.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort har gjort en oberoende granskning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 3 juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 januari 2024.

Senast uppdaterad:
Publicerad: