Nationella vårdkompetensrådets ledamöter

Ledamöterna i Nationella vårdkompetensrådet utses av regeringen för en bestämd tid. Med undantag för ordföranden utses ledamöterna i rådet på gemensamt förslag av Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.

Ordförande

 • Ann-Marie Wennberg Larkö
  Professor, Sahlgrenska akademin, direktör med ansvar för Life Science i Västra Götalandsregionen

Ledamöter

 • Martin Norsell
  Generaldirektör, Universitetskanslersämbetet

 • Anna-Karin Andershed
  Prorektor, Örebro universitet

 • David Lidin
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Stockholms stad

 • Johan Dabrosin Söderholm
  Professor, Linköpings universitet

 • Jonas Appelberg
  Bitr. FoU-chef, Region Örebro

 • Lena Gjevert
  Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Värmland

 • Lena Mårtensson
  Prorektor, Högskolan i Skövde

 • Magnus Hultin
  Vicedekan, Umeå universitet

 • Maria Ljung
  Planeringsledare, Göteborgsregionens kommunalförbund

 • Marina Olsson
  HR-direktör, Västra Götalandsregionen

 • Olivia Wigzell
  Generaldirektör, Socialstyrelsen

 • Peter Lilja
  Regiondirektör, Region Blekinge

 • Roger Klinth
  Rektor, Marie Cederschiöld högskola

Kontakt

Nationella vårdkompetensrådet
Senast uppdaterad:
Publicerad: