Nationella vårdkompetensrådets ledamöter

Ledamöterna i Nationella vårdkompetensrådet utses av regeringen för en bestämd tid. Med undantag för ordföranden utses ledamöterna i rådet på gemensamt förslag av Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.

Ordförande

 • Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ledamöter

 • Katrine Riklund, prorektor, Umeå universitet
 • Roger Klinth, rektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Lena Mårtensson, prorektor, Högskolan i Skövde
 • Johan Dabrosin Söderholm, tidigare dekan, Linköpings universitet
 • Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
 • Jonas Appelberg, verksamhetschef kliniskt forskningscentrum, Region Örebro
 • Peter Lilja, regiondirektör, Region Blekinge
 • Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Sörmland
 • Ulrika Sundquist, HR-direktör, Region Stockholm
 • Lis Palm, FOU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund
 • David Lidin, medicinskt ansvarig, socialförvaltningen, Stockholms stad
 • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet

Kontakt

Nationella vårdkompetensrådet
Senast uppdaterad:
Publicerad: