Kunskapsunderlag

En av Nationella vårdkompetensrådets uppgifter är att tillgängliggöra fakta- och kunskapsunderlag och göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven. Här hittar du både rådets egna och andra aktörers kunskapsunderlag. Du kan också läsa mer om hur rådet arbetar med kunskapsunderlag.

Kunskapsunderlag från rådet

Här hittar du rådets egna faktaunderlag, sammanställningar, analyser och bedömningar.

Kunskapsunderlag från andra aktörer

Här hittar du analyser, rapporter, statistik, prognoser och undersökningar som andra aktörer tagit fram.

Rådets arbete med kunskapsunderlag

Här beskriver vi hur rådet arbetar med att tillgängliggöra fakta- och kunskapsunderlag och göra samlade bedömningar.

Aktörer som bidrar med kunskapsunderlag

Rådet tar även del av andras kunskapsunderlag. Här listar vi de aktörer som bidrar med kunskapsunderlag till rådets arbete.