Samverkan

Nationella vårdkompetensrådet ska bidra till en god planering av vårdens kompetensförsörjning genom att åstadkomma samverkan och föra dialog med berörda aktörer. Rådet ska även stödja de sjukvårdsregionala vårdkompetensråden.

Rådets arbete med samverkan

Rådet har i uppdrag att åstadkomma samverkan mellan aktörer som är centrala för vårdens kompetensförsörjning.

Regional samverkan

Som en del av rådets uppdrag att åstadkomma samverkan etableras sex regionala vårdkompetenråd, ett i varje sjukvårdsregion.