Kunskapsunderlag från Nationella vårdkompetensrådet

Här hittar du rådets egna faktaunderlag, sammanställningar, analyser och bedömningar. Kunskapsunderlagen sorteras efter publiceringsdatum med det senaste överst.
Visar 10 av 16
2022:5 Kompetensförsörjning inom primärvården - Slutrapport

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att, tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet och i dialog med andra berörda aktörer, ta fram förslag som syftar till att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen inom primärvården. Uppdraget slutredovisas i denna rapport.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2022-11-30
2022:4 Examinerade inom vårdutbildningar - kortsiktiga prognoser och skattningar

Nationella vårdkompetensrådet har med hjälp av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tagit fram prognoser per vårdutbildning på 1, 2 samt 3 års sikt. Prognoserna redovisas både på nationell nivå samt för respektive sjukvårdsregion.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2022-06-21
2022:3 Kompetensförsörjning inom primärvården - Delredovisning

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att, tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet och i dialog med andra berörda aktörer, ta fram förslag som syftar till att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen inom primärvården. Uppdraget delredovisas i denna rapport.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet och Socialstyrelsen, 2022-04-29
2022:2 Pandemin och kompetensförsörjningen, del 2

Nationella vårdkompetensrådet följer i denna rapport upp den tidigare analys om coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning som publicerades i december 2020. Avsikten är att rådets rekommendationer och åtgärdsförlag ska kunna utgöra underlag i planerings- och utvecklingsarbetet för de aktörer som ansvarar för vårdens kompetensförsörjning.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2022-03-15
2022:1 Tre rekommendationer för att hantera övergången till den nya läkarutbildningen

Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) ersätts av bastjänstgöring (BT) i och med den nya läkarutbildningen. Nationella vårdkompetensrådets särskilda arbetsgrupp för frågor kring AT- och BT-frågor ger i den här promemorian tre rekommendationer för att underlätta införandet av BT parallellt med AT.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2022-01-21
2021:10 Förenade anställningar vid de medicinska fakulteterna 2018-2020

Nationella vårdkompetensrådets arbetsgrupp för klinisk forskning har i den här promemorian sammanställt hur utlysningar, ansökningar och tillsättanden av förenade anställningar ser ut vid landets sju medicinska fakulteter.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-10-22
2021:9 Statistikbaserade flödesbeskrivningar för yrkesgruppen biomedicinska analytiker

Nationella vårdkompetensrådet redovisar här statistikbaserade flödesbeskrivningar av biomedicinska analytikers väg genom utbildnings- och hälso- och sjukvårdssystemet. Underlaget syftar bland annat till att öka kunskapen om hur yrkesgruppen rör sig i övergångarna mellan utbildning, examen, legitimation och forskarexamen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-10-19
2021:8 Sysselsättningsstatistik per yrke för Södra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Södra sjukvårdsregionen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:7 Sysselsättningsstatistik per yrke för Västra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Västra sjukvårdsregionen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:6 Sysselsättningsstatistik per yrke för Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Sydöstra sjukvårdsregionen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07