Kunskapsunderlag från Nationella vårdkompetensrådet

Här hittar du rådets egna faktaunderlag, sammanställningar, analyser och bedömningar. Kunskapsunderlagen sorteras efter publiceringsdatum med det senaste överst.
Visar 10 av 10
2021:9 Statistikbaserade flödesbeskrivningar för yrkesgruppen biomedicinska analytiker

Nationella vårdkompetensrådet redovisar här statistikbaserade flödesbeskrivningar av biomedicinska analytikers väg genom utbildnings- och hälso- och sjukvårdssystemet. Underlaget syftar bland annat till att öka kunskapen om hur yrkesgruppen rör sig i övergångarna mellan utbildning, examen, legitimation och forskarexamen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-10-19
2021:8 Sysselsättningsstatistik per yrke för Södra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Södra sjukvårdsregionen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:7 Sysselsättningsstatistik per yrke för Västra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Västra sjukvårdsregionen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:6 Sysselsättningsstatistik per yrke för Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Sydöstra sjukvårdsregionen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:5 Sysselsättningsstatistik per yrke för Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:4 Sysselsättningsstatistik per yrke för Sjukvårdsregion Mellansverige

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Sjukvårdsregion Mellansverige.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:3 Sysselsättningsstatistik per yrke för Norra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Norra sjukvårdsregionen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:2 Statistikbaserade flödesbeskrivningar för yrkesgruppen läkare

Sedan 2008 har tiden för både nyutexaminerade läkare att ta sin läkarlegitimation och för legitimerade läkare att specialisera sig ökat. Särskilt långa är kvinnors ledtider, visar flödesstatistik som presenteras i denna publikation.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-04-14
2021:1 Examinerade inom vårdutbildningar

I denna publikation finns kortsiktiga prognoser över antal examinerade från högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet per utbildning och sjukvårdsregion. Prognoserna presenteras på 1, 2 och 3 års sikt.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-01-20
2020:1 Pandemin och kompetensförsörjningen

Behoven av specialistkompetens har synliggjorts och intresset för vårdutbildningar har ökat. Det är några exempel på lärdomar av hur coronapandemins första våg har påverkat kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården, visar denna analys.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2020-12-01