Kunskapsunderlag från Nationella vårdkompetensrådet

Här hittar du rådets egna faktaunderlag, sammanställningar, analyser och bedömningar. Kunskapsunderlagen sorteras efter publiceringsdatum med det senaste överst.
Visar 10 av 12
2022:1 Tre rekommendationer för att hantera övergången till den nya läkarutbildningen

Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) ersätts av bastjänstgöring (BT) i och med den nya läkarutbildningen. Nationella vårdkompetensrådets särskilda arbetsgrupp för frågor kring AT- och BT-frågor ger i den här promemorian tre rekommendationer för att underlätta införandet av BT parallellt med AT.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2022-01-21
2021:10 Förenade anställningar vid de medicinska fakulteterna 2018-2020

Nationella vårdkompetensrådets arbetsgrupp för klinisk forskning har i den här promemorian sammanställt hur utlysningar, ansökningar och tillsättanden av förenade anställningar ser ut vid landets sju medicinska fakulteter.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-10-22
2021:9 Statistikbaserade flödesbeskrivningar för yrkesgruppen biomedicinska analytiker

Nationella vårdkompetensrådet redovisar här statistikbaserade flödesbeskrivningar av biomedicinska analytikers väg genom utbildnings- och hälso- och sjukvårdssystemet. Underlaget syftar bland annat till att öka kunskapen om hur yrkesgruppen rör sig i övergångarna mellan utbildning, examen, legitimation och forskarexamen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-10-19
2021:8 Sysselsättningsstatistik per yrke för Södra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Södra sjukvårdsregionen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:7 Sysselsättningsstatistik per yrke för Västra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Västra sjukvårdsregionen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:6 Sysselsättningsstatistik per yrke för Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Sydöstra sjukvårdsregionen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:5 Sysselsättningsstatistik per yrke för Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:4 Sysselsättningsstatistik per yrke för Sjukvårdsregion Mellansverige

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Sjukvårdsregion Mellansverige.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:3 Sysselsättningsstatistik per yrke för Norra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Norra sjukvårdsregionen.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-06-07
2021:2 Statistikbaserade flödesbeskrivningar för yrkesgruppen läkare

Sedan 2008 har tiden för både nyutexaminerade läkare att ta sin läkarlegitimation och för legitimerade läkare att specialisera sig ökat. Särskilt långa är kvinnors ledtider, visar flödesstatistik som presenteras i denna publikation.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-04-14