Om rådet

Här kan du läsa om Nationella vårdkompetensrådets sammansättning, uppdrag och verksamhet. Du hittar även protokoll från rådets möten och uppgifter om hur du kan komma i kontakt med rådet.

Om Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande organ som ska bidra till en god planering av vårdens kompetensförsörjning.

Rådets ledamöter

Nationella vårdkompetensrådet har 14 ledamöter som representerar regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Rådets verksamhet

Övergripande mål med Nationella vårdkompetensrådets verksamhet är att samordna och effektivisera vårdens kompetensförsörjning.

Rådets möten

Nationella vårdkompetensrådet sammanträder vid fyra tillfällen per år. Vid behov kan rådet ha extrainsatta möten.

Kontakta rådet

Här hittar du våra kontaktuppgifter. Rådet är placerat på Socialstyrelsen med ett tillhörande kansli.