Dialogmöte om kompetensförsörjning inom primärvården

Dialogmöte om förslag för att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen inom primärvården

16 sep - 2022
10:00 - 14:00
OBS! Evenemanget är enbart öppet för särskilt inbjudna, se nedan.

Nationella vårdkompetensrådet och Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag som syftar till att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen i primärvården. Nu bjuder vi in berörda aktörer inklusive professionsföreningar, patientföreningar och regionala vårdkompetensråd till ett till ett gemensamt dialogmöte för att diskutera och förankra ett utkast till förslag inom uppdraget.

Vem vänder vi oss till?

Till dialogmötet har vi bjudit in professionsföreträdare, patientföreningar, regioner, kommuner, lärosäten och andra berörda aktörer. Representanter från regioner, kommuner och lärosäten har utsetts av de sex regionala vårdkompetensråd som etablerats under det senaste året. Det nationella och de regionala vårdkompetensråden utgör tillsammans en ny nationell samverkansmodell för frågor om vårdens kompetensförsörjning.