Möte mellan ordförandena i de regionala vårdkompetensråden

Rådets möten

30 mar - 2022
09:00 - 11:00
Ordförandena för de sex regionala vårdkompetensråden träffar Nationella vårdkompetensrådets ordförande och kansli för dialog och prioritering av gemensamma frågor att samverka kring.
Läs mer om de regionala vårdkompetensråden