Debattartikel: Personalen räcker inte - resurserna måste värnas

Det demografiska läget i Sverige, där andelen äldre ökar kraftigt, innebär att vårdpersonalen inte kommer att räcka till. I en debattartikel menar Nationella vårdkompetensrådet att vi för att lösa situationen behöver ta hand om och optimera användandet av våra befintliga personella resurser, vilket i sin tur kräver förändringar inom fem områden.
Händer. Sjukvårdspersonal stöttar patient.

Sverige får en allt större andel åldrande befolkning och det innebär att det blir omöjligt att  täcka det kommande vårdbehovet med samma bemanningstäthet som i dag. I en debattartikel lyfter därför Nationella vårdkompetensrådet behovet av att ta hand om och optimera användandet av våra befintliga personella resurser och menar att detta sin tur kräver förändringar inom arbetsmiljön, arbetssätten, smartare prioriteringar av uppgifter, utvecklade digitala verktyg och tydligare karriärstegar för vårdens personal.

Läs hela debattartikeln här:
"Vi uppmanar kommuner och regioner att inrätta karriärstegar", debattartikel i Dagens Samhälle 20 nov, 2023