Nationella vårdkompetensrådet i Almedalen

Almedalsveckan är en plats med fokus på mötet och samtalet. Där diskuteras viktiga samhällsfrågor som vårdens kompetensförsörjning. Rådets ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö finns därför på plats under Almedalsveckan 2024.
Ett fält med raps.

Rådets ordförande medverkar bland annat på dessa evenemang:

Har Sverige råd att inte ta till vara senior kompetens i kristider?

Arrangör: Svensk sjuksköterskeförening
Tid: Tisdag 25 juni kl.12 - 13

Inledningsvis presenterar Ann Gardulf, professor, studien ”Att stärka samhällets motståndskraft: Pensionerade sjuksköterskors professionella medverkan vid kriser, katastrofer eller annan allvarlig händelse. Därefter vidtar en paneldiskussion.

Mer information i Almedalsveckans program 

Läkares fortbildning – ingen sparåtgärd

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Tid: Tisdag 25 juni kl. 14:45 - 15:30:

Många regioner har skurit ned på möjligheterna till läkares fortbildning inom hälso- och sjukvården på grund av det ekonomiska läget. I det här seminariet diskuteras vad krävs för att säkra fortbildningen och hur det ska göras.

Mer information i Almedalsveckans program

Från ord till handling - vårdkompetensförsörjning vid ett vägskäl

Arrangör: Uppsala universitet
Fredag 28 juni kl. 11.30 – 12.30 

I detta evenemang kommer Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i nationella vårdkompetensrådet att presentera det förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning som rådet lämnat som slutrapport till regeringen i slutet av maj.

Mer information i Almedalsveckans program