Nationella vårdkompetensrådets ledamöter för perioden 2023–2024 är utsedda

Regeringen har beslutat om vilka ledamöter som ska ingå i det Nationella vårdkompetensrådet från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2024.
Logotyp för Nationella vårdkompetensrådet

Regeringen har beslutat att följande ledamöter ska ingå i Nationella vårdkompetensrådet:

 • Ann-Marie Wennberg Larkö
  Sjukhusdirektör och professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Annika Pontén
  Tf. generaldirektör, Universitetskanslersämbetet

 • Anna-Karin Andershed
  Prorektor, Örebro universitet

 • David Lidin
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Stockholms stad

 • Johan Dabrosin Söderholm
  Professor, Linköpings universitet

 • Jonas Appelberg
  Verksamhetschef, Region Örebro

 • Lena Gjevert
  Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Värmland

 • Lena Mårtensson
  Prorektor, Högskolan i Skövde

 • Magnus Hultin
  Vicedekan, Umeå universitet

 • Maria Ljung
  Planeringsledare, Göteborgsregionens kommunalförbund

 • Marina Olsson
  HR-direktör, Västra Götalandsregionen

 • Olivia Wigzell
  Generaldirektör, Socialstyrelsen

 • Peter Lilja
  Regiondirektör, Region Blekinge

 • Roger Klinth
  Rektor, Marie Cederschiöld högskola


Ann-Marie Wennberg Larkö får uppdraget att vara ordförande i rådet under samma tid.

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet har lämnat ett gemensamt förslag till regeringen om vilka som ska ingå. Nationella vårdkompetensrådet har 13 ledamöter och enligt reglerna ska fem av dem representera lärosätena, tre representera regionerna, två representera kommunerna, en representera Socialstyrelsen, en representera Universitetskanslersämbetet och en representera de sjukvårdsregionala råden.

Om Nationella vårdkompetensrådet