Sjukvårdsministern besökte rådets dialogmöte

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte Nationella vårdkompetensrådets dialogmöte den 22 november och deltog i ett inledande samtal om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. – Vi är glada för sjukvårdsministerns stora engagemang för rådets arbete, säger rådets ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson till vänster och Nationella vårdkompetensrådets ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö till höger.

Med anledning av regeringens uppdrag om att Nationella vårdkompetensrådet ska ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning anordnades ett dialogmöte den 22 november. Syftet var att diskutera och hämta in synpunkter från berörda aktörer på de drygt 30-tal preliminära förslag som rådet har tagit fram i arbetet med regeringsuppdraget.

– Jag är mycket glad för att rådet arbetar transparent med sina preliminära förslag och för dialog kring dem innan de ges till regeringen, sa Acko Ankarberg Johansson under mötet.

Ministern menade att dialogen med berörda aktörer är av stor betydelse för att klara kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Ministern betonade vid mötet vikten av en hållbar arbetsmiljö för att skapa en god kompetensförsörjning.

– Personalen i hälso- och sjukvården behöver se att de frågor som lyfts som problematiska tas på allvar och att det finns ett ledarskap som har mandat att agera, sa Acko Ankarberg Johansson.

n_vardkompetensradet_dialogmote_2023_foto_melker_dahlstrand.jpg

Rådets ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö underströk att rådet sedan tidigare redovisat flera förslag för att förbättra vårdens kompetensförsörjning och att det nu behöver bli ”verkstad” av dem.

– Vi är tacksamma för att så många berörda aktörer deltog i mötet. Nu behöver vi fortsätta att tillsammans arbeta för att komma ett steg länge och ”gå från ord till handling”, säger rådets ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö.

nationella_vardkompetensradet_dialogmote_2023_foto_melker_Dahlstrand.jpg

Ett 60-tal personer deltog under mötet, med representanter från de sex regionala vårdkompetensrådet och de 22 professionsföreningarna inbjudna. Tre områden var i fokus för samtalen: faktorer för att behålla personal, attraktion och rekrytering samt samverkan mellan lärosäten.

– Jag upplevde ett stort engagemang bland deltagarna och det är en styrka att komma samman på detta sätt och gemensamt ha en konstruktiv debatt och dialog, säger Ann-Marie Wennberg Larkö. Rådet är mycket tacksamma för de inspel och synpunkter vi har fått in och kommer att ta med oss detta i vårt fortsatta arbete med uppdraget att ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Läs alla nyheter