Sysselsättningsstatistik per yrke för Västra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Västra sjukvårdsregionen.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

I Västra sjukvårdsregionen är det tydligt att många yrken ligger i linje med, eller över, genomsnittet för riket. Kiropraktorer och naprapater ligger under riksgenomsnittet, medan exempelvis audionomer och barnmorskor ligger över genomsnittet för riket.

Nationella vårdkompetensrådet fortsätter att arbeta vidare med aktuella frågor kring kompetensförsörjningen av de yrkesgrupper som ingår i denna redovisning.

Publicerad: