Sysselsättningsstatistik per yrke för Södra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Södra sjukvårdsregionen.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

I Södra sjukvårdsregionen är det tydligt att många yrken ligger i linje med, eller under, genomsnittet för riket. Barnmorskor och naprapater är två av de yrkesgrupper som ligger under riksgenomsnittet, medan de yrkesgrupper som ligger marginellt över genomsnittet för riket är röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Nationella vårdkompetensrådet fortsätter att arbeta vidare med aktuella frågor kring kompetensförsörjningen av de yrkesgrupper som ingår i denna redovisning.

Publicerad: