Kompetensförsörjning av barnmorskor i förlossningsvården

Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet lämnar på regeringens uppdrag förslag och rekommendationer som syftar till att säkra den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor i hälso- och sjukvården med fokus på förlossningsvården.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet (rådet) och i dialog med övriga berörda aktörer tagit fram förslag som syftar till att säkra den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor i hälso- och sjukvården med fokus på förlossningsvården.Nationella vårdkompetensrådet har haft huvudansvaret för arbetet med rapporten och rådet svarar också för de slutsatser, förslag och rekommendationer som redovisas.

Enligt uppdraget ska rådet bland annat ta fram rekommendationer om hur många barnmorskor som behövs i hälso- och sjukvården med fokus på förlossningsvården. Rådets sammanvägda bedömning med utgångspunkt i de redovisade uppgifterna utifrån uppdraget, tyder på att det inte råder brist på sysselsatta personer med barnmorskeexamen i riket utan att det snarare förefaller råda brist på barnmorskor som arbetar som barnmorskor i hälso- och sjukvården, i huvudsak i förlossningsvården.

Rådets bedömning är att det i första hand är regionerna som behöver arbeta med att attrahera, utveckla och behålla barnmorskor i högre grad än vad som görs idag, med fokus på förlossningsvården, snarare än att utöka antalet platser på barnmorskeutbildningen. Med nuvarande utbildningsdimensionering finns utrymme för att fortlöpande arbeta med kvaliteten i utbildningen samt säkerställa tillräckligt antal VFU-platser.

Ladda ner rapporten

2023:3 Kompetensförsörjning av barnmorskor i förlossningsvården Uppdrag att föreslå insatser för att stärka attraktiviteten och kompetensförsörjningen av barnmorskor i förlossningsvården S2022/00902
Publicerad: