Examinerade inom vårdutbildningar

Denna publikation innehåller kortsiktiga prognoser över antal examinerade från högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet per utbildning och sjukvårdsregion. Prognoserna presenteras på 1, 2 och 3 års sikt beroende på utbildningens längd.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

De kortsiktiga prognoserna har gjorts av Universitetskanslersämbetet på rådets uppdrag. Prognoser över examinerade har tidigare tagits fram 2020 och 2022.

I likhet med tidigare framtagna kortsiktiga prognoser beräknas sex utbildningar på tre års sikt (fram till 2026), 12 utbildningar på två års sikt och en utbildning på ett års sikt.

Antalet visas på nationell nivå samt uppdelat på varje sjukvårdsregion i landet.

Underlagen använder examensfrekvens, som anger andelen av de tidigare studenterna som har tagit examen på samma utbildning. Sedan används kunskapen om den tidigare examensfrekvensen för att beräkna hur många av de faktiska nybörjarna som bedöms ta examen i framtiden. Det innebär att skattningen ska tolkas med försiktighet. De är inte tillgångsprognoser och tar inte hänsyn till flyttmönster, arbetskraftsdeltagande med mera som är viktigt för den slutliga tillgången av arbetskraft inom respektive personalkategori/yrke.

Ladda ner prognoserna

2024:1 Examinerade inom vårdutbildningar Kortsiktiga skattningar av antalet examinerade
Publicerad: