Sysselsättningsstatistik per yrke för Sjukvårdsregion Mellansverige

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Sjukvårdsregion Mellansverige.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

I Sjukvårdsregion Mellansverige är det tydligt att många yrken ligger i linje med, eller under, genomsnittet för riket. Till exempel ligger legitimerade läkare, psykologer och psykoterapeuter under riksgenomsnittet. Ett par yrken ligger över genomsnittet: receptarier och sjuksköterskor.

Nationella vårdkompetensrådet fortsätter att arbeta vidare med aktuella frågor kring kompetensförsörjningen av de yrkesgrupper som ingår i denna redovisning.

Publicerad: