Sysselsättningsstatistik per yrke för Norra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Norra sjukvårdsregionen.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

I Norra sjukvårdsregionen ligger vissa yrken över riksgenomsnittet och andra under. Antalet sysselsatta apotekare och psykoterapeuter ligger relativt långt under genomsnittet i riket. Det finns även yrken som ligger över riksgenomsnittet. Bland dessa kan nämnas arbetsterapeuter, fysioterapeuter, examinerade läkare utan legitimation (AT-läkare ingår till exempel i denna grupp), receptarier och sjuksköterskor.

Nationella vårdkompetensrådet fortsätter att arbeta vidare med aktuella frågor kring kompetensförsörjningen av de yrkesgrupper som ingår i denna redovisning.

Publicerad: