Sysselsättningsstatistik per yrke för Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

I Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion är det tydligt att många yrken ligger i linje med, eller över, genomsnittet för riket. Apotekare, legitimerade läkare, naprapater, psykologer och psykoterapeuter ligger relativt långt över riksgenomsnittet. Ett par yrken ligger relativt långt under genomsnittet: arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Nationella vårdkompetensrådet fortsätter att arbeta vidare med aktuella frågor kring kompetensförsörjningen av de yrkesgrupper som ingår i denna redovisning.

Publicerad: