Sysselsättningsstatistik per yrke för Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i denna sammanställning antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med Sydöstra sjukvårdsregionen.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

I Sydöstra sjukvårdsregionen är det tydligt att många yrken ligger i linje med genomsnittet för riket. Till exempel ligger apotekare, legitimerade läkare, naprapater, psykologer och psykoterapeuter under riksgenomsnittet, medan arbetsterapeuter och examinerade läkare utan legitimation (AT-läkare ingår till exempel i denna grupp) ligger över genomsnittet för riket.

Nationella vårdkompetensrådet fortsätter att arbeta vidare med aktuella frågor kring kompetensförsörjningen av de yrkesgrupper som ingår i denna redovisning.

Publicerad: