Konferens om vårdens kompetensförsörjning – hur går vi från ord till handling?

Konferens om vårdens kompetensförsörjning – hur går vi från ord till handling?

Konstandsfritt
24 sep - 2021
09:00 - 16:00
Nationella vårdkompetensrådet bjuder in till konferens! Vi vill skapa en nationell arena för utbyte av kunskap och erfarenheter kring aktuella frågor om kompetens inom vården.
Gå till eventsida

Redan innan coronapandemin fanns många utmaningar för vårdens kompetensförsörjning, men pandemin har tydliggjort brister som behöver åtgärdas. Samtidigt har den visat oss att vi kan åstadkomma mycket när det väl gäller och när vi samarbetar. Det är lärdomar som vi behöver ta med oss i framtidens utveckling av vårdutbildningarna och -verksamheterna.

För att utbyta kunskap och erfarenheter kring aktuella frågor om vårdens kompetensförsörjning bjuder Nationella vårdkompetensrådet in till en digital konferens den 24 september 2021.

Mer information och anmälan hittar du på länken till eventsidan ovan.