Anmälan till rådets konferens har öppnat

Hur går vi från ord till handling med vårdens kompetensförsörjning? Nationella vårdkompetensrådet bjuder in till konferens för att skapa en nationell arena för utbyte av kunskap och erfarenheter kring aktuella frågor om kompetens inom vården. Nu kan du anmäla dig till konferensen.
Två leende sjuksköterskor går utomhus

Redan innan coronapandemin fanns många utmaningar för vårdens kompetensförsörjning, men pandemin har tydliggjort brister som behöver åtgärdas. Samtidigt har den visat oss att vi kan åstadkomma mycket när det väl gäller och när vi samarbetar. Det är lärdomar som vi behöver ta med oss i framtidens utveckling av vårdutbildningarna och -verksamheterna.

För att utbyta kunskap och erfarenheter kring aktuella frågor om vårdens kompetensförsörjning bjuder Nationella vårdkompetensrådet in till en digital konferens den 24 september 2021. På konferenssidan kan du läsa mer om innehållet och anmäla dig till konferensen.

Till konferenssidan