Årsrapport och verksamhetsplan klara

I Nationella vårdkompetensrådets årsrapportering för 2021 kan du läsa om förra årets verksamhet i rådet. I verksamhetsplanen för 2022 får du mer information om årets aktiviteter. Båda dokumenten finns nu publicerade på vår webbplats.
Low angle shot of business people standing behind social distancing signage on office floor. People in queue at office for safe entry checks post corona virus pandemic.

Rådets årsrapport för 2021

Socialstyrelsen ska årligen redovisa till Regeringskansliet (Socialdepartementet) vilka aktiviteter och åtgärder som Nationella vårdkompetensrådet vidtagit under föregående år. Nu är årsrapporten för 2021 klar.

Ladda ner årsrapporten för 2021 (pdf)

Rådets verksamhetsplan för 2022

Nationella vårdkompetensrådets övergripande mål är att bidra till en god planering av vårdens kompetensförsörjning. Utifrån det övergripande målet har tre målområden formulerats. I rådets verksamhetsplan har målområdena brutits ner till konkreta mål och en aktivitetsplan för att uppnå målen.

Ladda ner verksamhetsplanen för 2022 (pdf)