Kortsiktiga prognoser över examinerade inom vårdutbildningar

Nationella vårdkompetensrådet har med hjälp av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tagit fram kortsiktiga prognoser över examinerade per vårdutbildning på högskolenivå.
Four healthcare workers in scrubs walking in corridor

Prognoserna är gjorda per vårdutbildning på 1, 2 samt 3 års sikt och redovisas både på nationell nivå samt för respektive sjukvårdsregion.