Avancerad specialistsjuksköterska – en möjlighet att stärka kompetensen i den nära vården

Nationella vårdkompetensrådet bedömer att en ny yrkesroll, avancerad specialistsjuksköterska, bör införas som ett reglerat yrke i Sverige. Rådets ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö presenterade rådets bedömning vid ett möte med socialminister Acko Ankarberg Johansson (KD) den 16 mars.
Äldre kvinna i möte med sjukvårdspersonal. De tittar på en skärm tillsammans.

– Vi ser att yrkesrollen avancerad specialistsjuksköterska är något som behövs och som skulle stärka den medicinska kompetensen inom den nära vården. Funktionen skulle få en viktig roll, särskilt för patienter med stora eller komplexa vårdbehov, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i Nationella vårdkompetensrådet.

Coronakommissionen har i sitt delbetänkande från 2020 påtalat att den medicinska kompetensen inom den kommunala hälso- och sjukvården behöver förstärkas. Nationella vårdkompetensrådet ser att sådan kompetens är särskilt viktig för patienter som också har ett behov av kontinuitet och samordning.

– En avancerad specialistsjuksköterska med fördjupad kunskap inom omvårdnad, medicin och ledarskap kan bidra till en god och säker nära vård, menar Ann-Marie Wennberg Larkö.

Nationella vårdkompetensrådet presenterade sin bedömning om att införa avancerad specialistsjuksköterska som ett reglerat yrke vid ett möte med socialminister Acko Ankarberg den 16 mars. Rådet anser att en översyn behöver göras om bland annat utbildningsvägar, roll och funktion för yrkesrollen samt gränsdragning till andra professioner. Även frågor såsom utbildningens längd, innehåll, examen och huvudmannaskap föreslås ingå i en sådan översyn.

Nationella vårdkompetensrådets förslag:

Avancerad specialistsjuksköterska (AVS) – en möjlighet att stärka kompetensen kring patienter med komplexa vårdbehov, med inriktning mot nära vård