Rådets årsredovisning för 2020

Nu är Nationella vårdkompetensrådets årsredovisning för 2020 färdig och finns tillgänglig för läsning. Under rådets första år har flera aktiviteter kommit igång.
Två vårdpersonal tittar på dataskärm

Årsredovisningen är en formell återrapportering till regeringen som beskriver vad rådet har arbetat med under året. 2020 var rådets första verksamhetsår och det har därför präglats av uppstart av en rad olika aktiviteter. Till exempel har det viktiga samarbetet mellan högskolan, vården och övriga berörda aktörer för att möta utmaningarna med kompetensbehoven av högskoleutbildade yrkesgrupper kommit igång. Som en uppstart på etableringen av sex regionala vårdkompetensråd har rådet under året också arrangerat möten i varje sjukvårdsregion.

Fortsatt utveckling av statistikflöden och prognoser för högskoleutbildade yrkesgrupper är ytterliga några av de aktiviteter som rådet har initierat under året. En analys av lärdomar om hur kompetensförsörjningen påverkats under coronapandemin har också gjorts.

Rådet har under sitt första år etablerat arbetsformer, såväl internt inom rådet som för kontakter och dialog med andra aktörer. Rådskansliet på Socialstyrelsen har successivt byggts upp och har haft ett löpande och nära samarbete med Universitetskanslersämbetet.

Utveckling av rådets webbplats pågår och lansering planeras till sommaren 2021. I september ska rådet också arrangera en nationell konferens.

Fler kompetenser föreslås ingå i rådets arbete

Vårdkompetensrådets arbete är i dag inriktat på samverkan om kompetensförsörjning av högskoleutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. För att bidra till en effektivare kompetensförsörjning föreslår nu Socialstyrelsen att rådets arbete från och med 2022 även ska innefatta yrkeskategorin undersköterskor/specialistundersköterskor. Skälet är bland annat att det är den enskilt största yrkeskategorin i hälso- och sjukvården. Läs mer om detta i en bilaga till årsredovisningen.

Årsrapport för 2020 Årlig rapportering från Nationella vårdkompetensrådet till Regeringskansliet

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Nationella vårdkompetensrådets nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter