Förenade anställningar vid de medicinska fakulteterna 2018-2020

Nationella vårdkompetensrådets arbetsgrupp för klinisk forskning har i den här promemorian sammanställt hur utlysningar, ansökningar och tillsättanden av förenade anställningar ser ut vid landets sju medicinska fakulteter.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

Förenade anställningar är anställningar med universitetet som huvudarbetsgivare men där del av anställningen utgör ett uppdrag inom hälso- och sjukvården, och där individen betraktas som fullt anställd inom båda sektorerna.

Sammanställningen visar att söktrycket i många fall är lågt till de utlysta tjänsterna och att tillsättningar ofta uteblir. Arbetsgruppens slutsatser är att det behövs en fördjupad analys av orsakerna till detta och en översyn av högskoleförordningen kring förenade anställningar så att lärosätena får större möjligheter att anställa utifrån verksamheternas behov. Dessutom menar gruppen att en kartläggning av behov av och möjligheter för förenade anställningar inom kommunal hälso- och sjukvård bör göras.

Publicerad: