Avancerad specialistsjuksköterska (AVS) – en möjlighet att stärka kompetensen kring patienter med komplexa vårdbehov, med inriktning mot nära vård

Nationella vårdkompetensrådet föreslår att en ny yrkesroll i form av en Avancerad specialistsjuksköterska (AVS) bör införas som ett reglerat yrke i Sverige. Rådet konstaterar att det finns ett behov av AVS med inriktning mot den nära vården, utifrån kommunala, regionala och nationella vårdbehov.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

I en promemoria presenterar Nationella vårdkompetensrådet sin bedömning om att yrkesrollen avancerad specialistsjuksköterska (AVS) bör införas som ett reglerat yrke i Sverige. Rådet konstaterar att det finns ett behov av AVS med inriktning mot den nära vården, utifrån kommunala, regionala och nationella vårdbehov.

Nationella vårdkompetensrådet menar att en avancerad specialistsjuksköterska, med fördjupad kunskap inom omvårdnad, medicin och ledarskap, kan bidra till en god och säker nära vård. Funktionen skulle få en viktig roll, särskilt för patienter med stora eller komplexa vårdbehov.

För ett systematiskt och kvalitetssäkert införande krävs dock en översyn om bland annat utbildningsvägar samt yrkesrollens funktion.

Publicerad: