2023:5 Delredovisning - Nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

Nationella vårdkompetensrådet ska på uppdrag av regeringen ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. I delredovisningen av uppdraget ges en lägesbild av pågående arbete samt preliminära förslag till insatser.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet ska på uppdrag av regeringen ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Rådet lämnar här den andra delredovisningen enligt uppdraget.

I delredovisningen lämnas en lägesbild av rådets pågående arbete med uppdraget samt preliminära förslag på insatser.

Berörda aktörer har i dialog med rådet återkommande lyft behov av stöd på nationell nivå i arbetet med strategisk och långsiktig planering av kompetensförsörjningen. Rådets avser därför att se över förutsättningarna för att den nationella planen ska kunna utgöra en samlad struktur för systematisk uppföljning och planering av hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Ladda ner rapporten

2023:5 Delredovisning - förslag på en nationell plan för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården Nationella vårdkompetensrådets delredovisning inom uppdraget att ta fram förslag på en nationell plan för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården (S2023/00256)
Publicerad: