2023:4 Delredovisning - Nationell plan för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården

Nationella vårdkompetensrådet ska på uppdrag av regeringen ta fram förslag på en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. I denna delredovisning av uppdraget lämnar rådet en rekommendation till regeringen om att stärka förutsättningarna för att säkerställa kompetensförsörjningen av disputerade lärare inom vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar vid universitet och högskolor.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Rådet lämnar här den första delredovisningen enligt uppdraget.

Ett av syftena med uppdraget är, enligt regeringen, att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. För att nå syftet krävs att grundläggande förutsättningar i frågor som rör vårdens kompetensförsörjning finns på plats. En sådan förutsättning är tillgången till disputerade lärare i hälso- och sjukvårdsutbildningar vid universitet och högskolor.

Nationella vårdkompetensrådet bedömer emellertid att det råder brist på disputerade lärare inom vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar vid universitet och högskolor. Om bristen kvarstår kommer den att utgöra ett hinder för att säkra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning på såväl kort som på lång sikt.

I denna delredovisning lämnar Nationella vårdkompetensrådet därför en rekommendation till regeringen om att stärka förutsättningarna för att säkerställa kompetensförsörjningen av disputerade lärare inom vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar vid universitet och högskolor. Tillgången till och tillväxten av disputerade lärare är en förutsättning för en god kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården samt för att säkerställa att högre utbildning och forskning bedrivs med hög kvalitet.

Ladda ner rapporten

2023:4 Delredovisning - förslag på en nationell plan för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården Nationella vårdkompetensrådets delredovisning inom uppdraget att ta fram förslag på en nationell plan för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården (S2023/00256)
Publicerad: