Om Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vård-kompetens-rådet
är ett råd-givande forum.
De samordnar kompetens-försörjning
inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Det handlar om att ha tillräckligt med bra personal.
Rådet kartlägger och arbetar för att
kompetensförsörjningen ska bli ännu bättre.

De här är med i rådet

Nationella vårdkompetensrådet är ganska nytt.
Det finns sen den 1 januari 2020.
Det var regeringen som gav uppdraget att bilda det.
Rådet finns på Socialstyrelsen.
Där har de också ett kansli.

Rådet är ett forum för samverkan.
De här aktörerna ska samverka med varandra:

 • Regioner
 • Kommuner
 • Socialstyrelsen
 • Universitet och högskolor
 • Universitets-kanslers-ämbetet (UKÄ)

I rådet finns 14 personer som är ledamöter.
Det är regeringen som väljer dem för två år.
Socialstyrelsen har ansvar för att
planera och organisera rådets arbete.
Det gör Socialstyrelsen tillsammans med UKÄ.

Rådet har fyra möten per år.
Om det behövs kan de ha extramöten.

Det här gör Nationella vårdkompetensrådet

Uppdraget handlar i första hand om
de professioner eller kompetenser som
kräver högskoleutbildning.
Det här ska rådet göra:

 • Arbeta för att vi ska ha bra personal
  inom hälso- och sjukvård.
  Rådet ska arbeta lång-siktigt.
  De ska samordna och kartlägga.
  Kompetensförsörjningen ska bli mer effektiv.
 • Få olika aktörer att samverka.
  Aktörerna ska alla ha samma bild av
  vilka behov det finns av
  kompetensförsörjning i vården.
  Det ska rådet se till att de har.
 • Ta fram fakta.
  Rådet ska sen bedöma behoven av
  kompetensförsörjning.
  Det gäller både nu och i framtiden.
 • Ge bedömningarna till dem som
  arbetar med de här frågorna och bestämmer.
  Det kan vara lokalt, i regionen
  eller på Sverige-nivå.
 • Hjälpa verksamheterna i sjukvårds-regionerna.
  Rådet ska föra en dialog med dem.
Senast uppdaterad:
Publicerad: