Nationella vårdkompetensrådets verksamhet

Vi behöver vara säkra på att vi har
bra personal på plats i vården i Sverige.
Nationella vård-kompetens-rådet
ska arbeta med det.
De ska samordna kompetensförsörjningen
i hälso- och sjukvården.
Den ska bli bättre och mer effektiv i hela Sverige.
Det är målet med rådets verksamhet.

Vården ska bli bättre

Hälso- och sjukvården behöver bli mer effektiv.
Om vi samordnar vården bättre kan den bli det.
Då kan vi få en sjukvård som är

 • mer jämlik.
 • säkrare.
 • hållbar.

Det är utgångs-punkten för rådets arbete.
Rådets verksamhets-plan beskriver målet.
I den finns också en aktivitets-plan för verksamheten.

Det här är rådets över-gripande mål

Rådets stora mål är att samordna
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.
De ska effektivisera den.
Det gäller för hela Sverige.
Det här är rådets tre del-mål
Rådet har tre mål-områden för åren 2021 och 2022.
Rådet ska:

 1. Samordna och få människor att samverka
  kring kompetensförsörjningen i vården.
  Det gäller på nationell och regional nivå.
 2. Arbeta för kompetensförsörjning som är
  baserad på kunskap.
 3. Ta fram fakta till aktörerna om vilka behov av
  kompetensförsörjning det finns.
  Vad behöver vi i dag?
  Vad behövs i framtiden?

Rådet arbetar med fyra av målen
i FN:s Agenda 2030

Agenda 2030 handlar om hållbarhet.
Det finns 17 globala mål.
Världens länder ska försöka jobba mot de målen.

Rådets verksamhet berör fyra av målen:

 • Mål 3 om god hälsa och välbefinnande.
 • Mål 5 om jämställdhet.
 • Mål 10 om minskad ojämlikhet.
 • Mål 16 om hållbar utveckling.

Läs mer på lättläst om Agenda 2030
hos Myndigheten för delaktighet

Senast uppdaterad:
Publicerad: