Nya kunskapsunderlag: Sysselsättningsstatistik per yrke

Nu har vi publicerat sjukvårdsregional statistik över antalet sysselsatta inom vårdyrken som kräver legitimation.
Sjukvårdspersonal vid skrivbord och dator

Nationella vårdkompetensrådet redovisar i sex olika sammanställningar – en för varje sjukvårdsregion – antalet sysselsatta, inom vårdyrken som kräver legitimation, per 100 000 invånare i riket jämfört med respektive sjukvårdsregion.

Nationella vårdkompetensrådet fortsätter att arbeta vidare med aktuella frågor kring kompetensförsörjningen av de yrkesgrupper som ingår i denna redovisning.

Alla sammanställningar finns även under Kunskapsunderlag från rådet under fliken Kunskapsunderlag i huvudmenyn.